Reglement ziekteregeling


Indien een lid wegens ziekte of zwangerschap gedurende de periode van april t/m september minimaal twee  aaneengesloten maanden niet kan tennissen, kan aan de ledenadministratie worden verzocht om in aanmerking te komen voor de ziekteregeling. 
De volledige contributie moet normaal vooraf worden betaald. Voor de ziekteperiode kan een gedeelte van de contributie worden gereserveerd voor het volgende seizoen en wel € 12,-- per niet gespeelde volle maand. Dit is dus maximaal € 72,-- en minimaal € 24,--. De reservering gaat in op de 1e van de maand, volgend op de ziekmelding. 
Het gereserveerde bedrag wordt in mindering gebracht op de contributie van het volgende jaar. Bij opzegging vindt geen terugbetaling plaats.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0570551670 (clubgebouw)

De Negenhoek

Sportweg 1
7434 RZ Lettele

KVK-nummer

40650489