Reglement introducees


Leden van TVL kunnen anderen introduceren. Het kan hierbij gaan om potentiële leden of om personen waarmee incidenteel wordt gespeeld. Voor introduceren gelden de volgende regels:

 • Introduceer alleen anderen wanneer het niet druk is op de banen. Het is voor leden vervelend wanneer ze op introducés moeten wachten. 
 • Het maximale aantal introducés per keer is drie. 
 • Het lid en de geïntroduceerde(n) spelen samen op één baan.
 • Een lid mag maximaal drie maal per seizoen met dezelfde introducé spelen. 
 • Noteer, alvorens met introducés te gaan spelen, je naam en die  van alle introducés in het introducéschrift. 
 • Aan het eind van het seizoen ontvangt het betreffende lid een nota voor het aantal introducés, vermenigvuldigd met het introducégeld per persoon (2017: € 5). 
 • Geïntroduceerden hebben, wanneer ze overeenkomstig het voorgaande zijn genoteerd in het introducéschrift, dezelfde rechten als leden. Ze doen dus, wanneer het drukker wordt op de banen, net als leden mee in het afschrijfsysteem. 
  Bij het tossen op zondag geldt dat ieder lid gratis een introducé mee mag nemen
 • NB: leden van andere tennisverenigingen in de gemeente Deventer kunnen na de competitieperiode vrij en gratis geïntroduceerd worden
 • Bij spelen met verlichting hebben leden wel voorrang op introducés.   
 •  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0570551670 (clubgebouw)

De Negenhoek

Sportweg 1
7434 RZ Lettele

KVK-nummer

40650489