Reglement schoonmaak

 
TVL kent, in tegenstelling tot veel andere verenigingen, slechts weinig verplichtingen voor leden. De enige actie die leden verplicht zijn in te brengen, betreft de schoonmaak van het clubgebouw. Leden worden hiertoe in een schoonmaakrooster opgenomen, dat wordt weergegeven op de website onder "Bardienst". Dit is alleen te zien voor leden die hiervoor moeten inloggen op de site. Leden krijgen 7 dagen en 1 dag voor hun schoonmaakbeurt (2x dus) een herinneringsmail.
 
Wijzigingen in het rooster zijn in onderling overleg mogelijk, maar moeten altijd worden doorgegeven aan Irma Voetdijk (06-38906601). Ook indien je echt geen vervanger kunt vinden, kun je hierover contact opnemen met Irma.
 
N.B: Degene die zonder bericht wegblijft brengen we aan het eind van het seizoen € 20,-- in rekening!
 
De werkzaamheden worden verricht op maandagavond (bij bijzondere dagen op dinsdag) vanaf 19.00 uur, door drie leden. Tijdens toernooien zijn er extra, kleinere, schoonmaakbeurten op vrijdagen voor twee leden. Bij de start van het seizoen krijgt het clubgebouw een grote beurt die afzonderlijk wordt geregeld. De te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen in het overzicht schoonmaakwerkzaamheden dat hierna wordt weergegeven.
 
Overzicht schoonmaakwerkzaamheden 
 
Wekelijks
 • Toiletten: WC 's reinigen en vloeren dweilen *)
 • Douches: tegels soppen en douchebak dweilen
 • Kleedkamers: banken afnemen en vloeren dweilen *)
 • Hal voor toiletten / kleedkamers: vloer dweilen
 • Keuken: aanrecht reinigen en zonodig afwassen *)
 • Kantineruimte: matten kloppen, tafels en stoelen schoonmaken en vloer aanvegen  *)  en dweilen
 • Terras: tafels en stoelen schoonmaken en terras aanvegen
 • Vuilniszakken: legen in container bij De Spil (bij zwembad)
 • Te bestellen materialen: noteren op bestellijst (in keuken)
 • Onderdeel uit het periodieke schema: (hieronder) uitvoeren
 • Planten: water geven
*)    Deze werkzaamheden ook op de toernooivrijdagen uit te voeren.
 

Periodiek volgens onderstaand schema:

  

Omschrijving

Data van uitvoering (maandagen) in 2019
Keukenkastjes etc. reinigen
  1-4
 22-4 13-5
  3-6
24-6
 15-7
  5-8
26-8
 16-9
  7-10
28-10
18-11
Ramen binnenkant club-gebouw + terras lappen
  8-4
 29-4
20-5
11-6
  1-7
 22-7
12-8
  2-9
 23-9
14-10
 4-11
25-11
Ramen buitenkant club-gebouw + terras lappen
15-4
  6-5
27-5
17-6
  8-7
 29-7
19-8
9-9
 30-9
21-10
11-11

 

 

 

 

 

 

 
 
*) 22-4 en 11-6 op dinsdag

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0570551670 (clubgebouw)

De Negenhoek

Sportweg 1
7434 RZ Lettele

KVK-nummer

40650489