Reglement banen


In het begin van het seizoen, wanneer de banen nog niet voldoende hard zijn, is het risico groot dat deze worden stukgelopen. Bij het bespelen zullen putjes in de toplaag ontstaan. Het is noodzakelijk deze putjes direct dicht te trappen. Het vegen van de belijning moet aanvankelijk nog achterwege worden gelaten, daar anders de lijnen los kunnen komen te liggen. Na het spelen en zonodig tussentijds moeten de banen worden gesleept met de aanwezige sleepmatten. Bij eventuele gebreken of problemen verzoeken wij u deze door te geven aan:  Ben Kemper 0570-551543 (bij afwezigheid Gerard Haverkamp 0570-651328 of Wim IJssseldijk 0570-551421)

De trainer, bestuursleden en commissieleden hebben de bevoegdheid te bepalen of de banen wel of niet bespeelbaar zijn. De automatische sproei-installatie wordt ingesteld en bijgesteld al naar gelang de weersomstandigheden. Zodra de bel gaat heeft u een minuut om de banen vrij te maken (tassen en ballen meenemen!) Indien nodig dient u tussentijds te sproeien. (De schakelaar hiervoor zit in de lage kast tegenover het clubgebouw).

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0570551670 (clubgebouw)

De Negenhoek

Sportweg 1
7434 RZ Lettele

KVK-nummer

40650489